Familierne Greisen og Hauschildt

- herunder Kongelige Hoffotograf Frk. Bodil Hauschildt Ribe

 

 

Gunder Christensen og Gregers Andersen, kromand i Ribe i FT-1801, efter faderen Anders Gregersen og Anne Nielsdatter, kromand i Præstegade i FT-1787

Thomas Prehn Clausen Greisens "oldeforældre".
                Billedet er stemplet bagpå: Copied & reproduced by STUDERS San Antonio, Texas                                                                                                                           

                   

FT-1801 Ribe, Ribe, Ribe Købstad, 3. fjerding

 

Gregers Andersen                     35                      Gift                            kromand 
Gunder Christensen                  29                       Gift                     hans hustru
Christen Paulsen                        9                        Ugift                   hendes søn
Anders Gregersen                     4                         Ugift                   deres barn
Anne Gregersdatter                  2                          Ugift                   deres barn
        Nicolaj Thun                             57                        Ugift                   logerende       
student er afsindig og lever af sine midler
         Kirsten Madsdatter                   30                        Ugift                   tjenestepige      


 Gudrun Holtersen, født på Island i 1796 og Anders Greisen gift mellem 1840 - 1850.
Anders Greisen er født den 28. maj 1797 og var først gift med Kjerstine Jørgensdatter og de fik børnene Johan Frederik, den 8. april 1824 og Mette Sophie Frederikke, Ane Chatherine og Gunder.


Thomas Prehn Clausen Greisens "bedsteforældre". Håndskrevet bagpå: Det var hende som var født på Island
Begge de gamle billeder er sendt i februar 1950 til Inger Marie Greisen og Frk. Larsen med kærlig hilsen Claudi

 
FT-1840 Ribe, Ribe, Ribe Købstad, Ribe Købstad, Graabrødregade

Anders Greisen                           43                        Gift                         Avlsmand
Kjirstine født Jørgensen               47                        Gift                        Hans Kone 
Friderich Greisen                        14                        Ugift                       Deres Børn 
Anna Greisen                               11                        Ugift                     Deres Børn 
Gunder Greisen                          7                          Ugift                       Deres Børn         FT-1860 Ribe, Ribe, Ribe Købstad, Ribe Købstad 3die Fjerding

Anders Greisen                      63              Gift        Avlsbruger. Huusfader             Ribe
Gudrun født Haltersen??        63               Gift        hans Kone                             Island  

 

 

 Jacob Hauschildts mor Metta kom fra Bayern til Lutzhorn

 


   

                      FT-1803 Slesvig Holstein, Rantzau, Lutzhorn

                      

                      Hinrich Hauschildt             Mand   26     1777  Gift     Husfader     Tagelöhner

                      Metta Hauschildt               Kvinde 26     1777             Gift                Hans kone

                      Jacob Hauschildt              Mand    1      1802             Ugift              Hendes søn

  Bag på billedet står skrevet: Bedstemor Termansen. Hun stemte                                                                                               Sønderjylland hjem. Var dengang 94 år.


 

Smedemester Jacob Hauschild født i Lutzhorn, Schleswig-Holstein, Preussen i 1802 og dennes kone Bolette Marie Møller født den 28. april 1808, blev gift i Sank Caterinæ, Ribe den 8. juli 1831, fik tre børn, nemlig
Jess Møller Hauschildt født i Ribe Domsogn den 28. februar 1833,
Hendrich født i 1836 og
Nikolaj Ludvig Høyer Hauschildt født i 1839.
Mette Marie fødtes den 6. september, hjemmedøbt den 25. september 1837
men døde inden hun blev fremstillet i kirken
Ane Cathrine Marie fødtes den 19. oktober, hjemmedøbt den 24. november 1840
men døde inden hun blev fremstillet i kirken


Smed Haushild drev smedeforretningen i Grønnegade.

 

Jess Møler Hauschildt blev gift med Karen Rasmussen af Almind den 6. november 1857 og 
de fik tre piger, nemlig 
Caroline Hauschildt født den 21. december 1859 i Sct. Caterinæ Sogn, Ribe, 
Anne Bolette Marie født den 9. september 1858, samme sted og 
Bolette (Bodil) født den 9. oktober 1861, ligeledes i Sct. Caterinæ Sogn i Ribe.

   De tre Hauschildt døtre med Carolines børn stående bagved.
                                  Fra venstre bagerst: Inger Marie, Johan Frederik og Karen Johanne
                                  Siddende forrest: Marie Bolette, Caroline og Bodil.

 

Jess Møller Hauschildt havde en kolonialforretning i Saltgade, der senere kom til at hedde Nørreports. Han døde efter en handelsrejse til Sild i 1863, kun 29 år gammel. Han ville købe skib for selv at tage jern- og kolonialvarer hjem.


Efter mandens død blev enkefru Karen Hauschildt asylmoder i "Dronning Louises Børneasyl" i Puggaardsgade.

 

 

Else Marie Rasmussen født Kohl var Karen Hauschildts plejemor.

Karens mor Ane Marie Nisdatter dør den 28. juli 1840 og faderen Toldbetjent Nis Rasmussen gifter sig, igen, den 19. december 1840 med Else Marie
FT-1834 Vejle, Brusk, Kolding Købstad, Laasbyegade No. 119

Niss Rasmussen                      41                    Gift                       Toldbetient
Ane Marie Niss Datter              32                    Gift                       Hans Kone 
Rasmus Rasmussen                 11                    Ugift                     Deres Børn 
Magdalene Rasmussen            10                    Ugift                     Deres Børn 
Peter Rasmussen                      7                    Ugift                    Deres Børn
Karen Rasmussen                     4                     Ugift                    Deres Børn         

 

FT-1840 Vejle, Brusk, Kolding Købstad, Laasbyegade No. 115

Frederick Kohl                           36            Gift                    Sadelmager 
Ane Cathrine Greve                   25            Gift                    Hans Kone
Jørgen Lauritz Kohl                    1              Ugift                  Deres Søn
Else Kohl                                   42           Ugift                   Hans Jomfrue 
Hans Kohl                                  29           Ugift                   Deres Svend
Thomas Meier                             22          Ugift                   Læredreng 
Søren Gamst                               18          Ugift                  Læredreng 
Theodor Lemvig                          17           Ugift                  Læredreng         

 

FT-1850 Vejle, Brusk, Kolding Købstad, Udenfor Sønderport No. 214

Nis Rasmussen                         60          Gift        afskediget Toldbetjent. Pension  Slesvig 
Else Maria Kohl                         52          Gift                       Hans Kone     Kolding 
Peter [Rasmussen]                    22          Ugift      Deres Børn. fraværende i Krigstjeneste
Rasmus [Rasmussen]                26          Ugift      Deres Børn. Snedkersvend  Almind
Magdelene [Rasmussen]            23          Ugift      Deres Børn    Almind S., Weile Amt 
Nicoline Marie [Rasmussen]        12          Ugift                     Deres Børn    Kolding 

 

FT-1860 Vejle, Brusk, Kolding Købstad, 4die Fjerding, Søndergade 214

Svend Christensen                 56            Gift          Karethmager    Starup S., Ringkjøbing A.
Cathrine Sophie Munk            55            Gift                     hans Kone   Kolding 
Ane Dorthea Jessen                88           Enke         Huusmoderens Moder             Angeln 
Jacob Jacobsen                       22          Ugift          Svend                     Angeln 
Else Marie Kohl                       64          Enke  lever af sine Midler        Kolding 
Magnus Thrane                       12          Ugift           Hendes Pleiesøn   Kolding 

 

 Thomas Prehn Clausen forældre: Niels Clausen født i 1803 og Stine Margrethe Sørup født 3. maj 1816 i 
Ribe, bliver gift samme sted den 8. april 1847.

Niels Clausen blev født den 15. september 1802 - forældrene var Lars Clausen og Anne Kjerstine Nielsen FT-1845 Ribe, Ribe Købstad, Skibsbroen, 343, C1800

 

Jørgen Jensen                     76                  Gift                                     Hjuler            Ribe 

Marie Hansen                     46                  Gift                                     Hans kone     Ribe 

Jens Jensen                        18                  Ugift                                                         Ribe 

Jørgen Jensen                     11                  Ugift                                   Deres barn    Ribe 

Marie Kirstine Jensen        10                  Ugift                                   Deres barn    Ribe 

Niels Clausen                    43                  Ugift             konens broder, lever af sine midler       

Marie Jørgensdatter            20                  Ugift                                   Tjenestepige                        

Carl Lauridsen                    19                  Ugift                                   Læredreng     Vilsløv sogn

Niels Holger                       58                  Gift                                     Tjenestekarl

Kirstine Jensen                   85                  Enke                                    Mandens moder.aftægtkone     

 

 FT-1850 Ribe, Ribe Købstad, Puggaardsgade, 152 F1, D3645

Niels Clausen                    47                  Gift               Spækhøker  Ribe dør den 18. maj 1860

Kjerstine Magrethe          34                  Gift               hans Kone    Ribe  dør den 24. dec. 1856

Maria Kjerstine .....            10                  Deres Børn                          Ribe 

Nielsine Caroline               8                    Deres Børn                          Ribe 

Hansine Jacobine               3                    Deres Børn                          Ribe  dør den 3. august 1859

 

Maria Kjerstine og Nielsine Caroline er født Jacobsen efter Muremester Hans Jacobsen               

FT-1840 Ribe, Ribe Købstad, Sønderportsgade (158), 211, C4941

Hans Jacobsen                       34     Gift            Murmester       

Chrestine Sørup                  25     Gift            Hans Kone

 

Hans Jacobsen døde i 1843

 

FT-1845 Ribe, Ribe Købstad, Pugaardgade, 137.2, C1800

Murmester Hans Jacobsens Enke født Sørup     29             Lever af handarbeide      Ribe 

Marie Jacobsen                        5                    Ugift            Hendes datter      Ribe 

Caroline Jacobsen                    2                    Ugift            Hendes datter      Ribe

Jacobine Sørup                      21                    Ugift            Søster af Jacobsens enke      Ribe

 

Thomas Prehn bliver født den 3. februar 1852

Moderen Stine Margrethe Sørup dør den 24. december 1856, 40 år gammel

Mormor Shara Charlotte Rielæder dør den 31. maj 1857

Søsteren Hansine Jacobine dør den 3. august 1859

Faderen Niels Clausen dør den 18. maj 1860, 57 år gammel

 

Thomas Prehn er så kommet i pleje hos Johan Frederik Greisen og Gine Marie Greisen


FT-1860 Ribe, Gørding, Hunderup
Johan Frederik Greisen 37, Gift, Proprietair, husfader, Ribe
Gine Marie Greisen 28, Gift, Hans kone, Ribe  

008 Prehn Clausen Greisen 8, Ugift, Deres pleiesøn, Ribe

Juliane Hansen 18, Ugift Stuepige, Her i Sognet
Johanne Hansen 25, Ugift, Tjenestefolk, Darum Sogn, Ribe Amt
Ane Dorthea Thomsen 24, Ugift, Tjenestefolk, Fyen
Morten Mortensen 35, Gift, Tjenestefolk, Bryndom Sogn, Ribe Amt
Niels Jensen 32, Ugift, Tjenestefolk, Vilslev Sogn, Ribe Amt

  Thomas Prehn Clausen Greisens plejeforældre: 
Johan Frederik Greisen født den 8. april 1824 og Gine Marie Greisen født 31. oktober 1831 i Ribe Domsogn

    Bryllupsbilleder af Thomas Phren Clausen Greisen og Caroline Hauschildt der blev gift den 26. september      1889

  Thomas Prehn Clausen født den 3. februar 1852 i Sct. Caterinæ Sogn, Ribe.

 Caroline Hauschild født den 21. december 1859 i Sct. Caterinæ Sogn, Ribe.

Postvognen holder foran Hotel Greisen. Hotellet hed Greisen Hotel i 1850 og det hed det frem til 1912.
Johan Frederik Greisen drev hotellet og plejesønnen overtog, efter at have drevet købmandshandel i samme bygning.


                              Billedet er dateret 1890 og taget af Kgl. Hoffotograf Bodil Hauschildt.

Prehn Greisen drev i en kort periode 1911-1912 Hotel Greisen i Ribe, det nuværende Hotel Dagmar. 

  Caroline Greisen med to af børnene, nemlig Johan Frederik og Karen Johanne.

Karen Johanne 6år, og Johan Frederik 4 år. Billedet er taget i november 1897

Karoline Hauschildt og Thomas Prehn Clausen Greisen fik tre børn, nemlig Johan Frederik den 21. maj 1893, Inger Marie den 25. februar 1898 og Karen Johanne den 31. januar 1891.Johan Frederik Greisen født den 21. maj 1893, død i Ejstrupholm den 7. juni 1963, blev gift med Karen Marie Nybygget født den 24. november 1895 og død i Ejstrupholm den 6. august 1954.
Parret fik et barn, Thomas Christian, født den 21. marts 1922, sammen og Karen Marie havde et, Enok, født den 4. januar 1917, før ægteskabet.


Karen Marie Henriksen's forældre:

Henrik Kristian Jensen født den 10. november 1851 i Ejstrup Sogn. Død den 28. august 1920 i Østerhoved, Givskud Sogn. Begravet på Ejstrupholm Kirkegård de 2. september 1920

Nielsine Jensen født Knudsen den 29. marts 1868 i Brejl, Ejstrup Sogn. Død den 23. oktober 1950 i Ejstrupholm.
Begravet på Ejstrupholm Kirkegård den 30. oktober 1950.

Karen Marie Greisen 1895 - 1954, lå begravet på Ejstrupholm kirkegård

   Inger Marie Greisen, 7 år gammel i 1905.

           
                                         Inger Marie fotograferet i 1914 af Bodil Hauschildt. 
                    Et af de få billeder fra fotografens Århus adresse: Sct. Clementsborg, Århus.

Inger Marie Greisen født i Ribe den 25. februar 1898. Hun flyttede til Fruens Bøge i Dalum Sogn, Odense og hendes sidste adresse var Lindevej 40. Hun var fhv. lægesekretær og fik ingen børn. Hun døde i Odense den 8. december 1964. Inger Marie lå begravet på Odense Kirkegaard Litra A, G no. 46 F. 

  Sommeren 1940. Berggreensgade 14. Nannas søster, Nanna (Frk. Larsen) og Inger Marie.

   Karen Johanne i 1904. Se teksten bagpå billedet herover:

 

 Er Karen Johanne at finde på dette billede ?
                                          Fotografen er, også her, Bodil Hauschildt

 

Konge-middagen i Ribe den 7. august 1904
    Angiveligt er hendes foto det sidste billede, der er taget af Kong Christian IX, der døde 29. januar 1906.

 

      Karen Johanne Greisen født den 31. januar 1891 i Ribe.

 

 Karen Marie og Johan Frederik

 

Karen Johanne Greisen blev gift med Morten Jensen Christiansen født på Fanø den 1. september 1891 som søn af Skibsfører Morten Jensen Christiansen og hustru Marthine Cathrine Mathiasen og sammen fik de sønnen Allan Christiansen født i Odense den 27. december 1922. De boede også i Fruens Bøge, Odense.

      Mormor Caroline med barnebarnet Allan

 

Karen Johanne Christiansen hvis sidste adresse var Rosenvænget 4, Odense døde på Odense Sygehus den 18. juli 1973 og blev begravet på Assistentskirkegården den 24. juli 1973 

  Her ses sønnen Allan og manden Morten Jensen Christiansen fotograferet af Bodil Hauschildt.

 

Familieportræt på trappen til Bodils atelier i Ribe. Frederik Johan, Thomas Christian, Karen Marie Nybygget, Inger Marie, Karen Maries søn Enok, født i Ejstrup den 4. januar 1917 og Caroline Hauschildt. 

 

Johan Frederik med moderen Caroline og sønnen Christian Thomas Greisen, født i Ejstrup Sogn den 21. marts 1922 og død i Horsens den 30. september 1991.

 

   Thomas Christian Greisen i Ejstrupholm skole. TCG sidder forrest som nr. to fra venstre, iført matrostøj.

  Thomas Christian som soldat på Viborg Kasserne. Helt ude til højre...

  Thomas Christian startede uddannelsen i Ejstrup, men færdiggjorde den i Humlum

Thomas Christian som Ynglinge spiller i Struer Idrætsforening i 1937

 

Brylluppet med Anna Jespersen fra Humlum, stod i Humlum Kirke den 17. november 1946

 

 Et af de få billeder hvor fotografen Bodil Hauschildt selv optræder foran kameraet.
Bodil står yderst til venstre og hendes søster Fru købmand Prehn Greisen, Caroline, sidder som no. to fra venstre, og til højre for hende sidder Madam Miller, nemlig Anne Bolette Hauschildt, der blev gift med Urmager Mads Anton Müller. 

 

Familieportræt foran Bodil Hauschildts atelier. Fra venstre: Anne Bolette Marie - Gine Marie Greisen - Mads Anton Miller - Inger Marie - Caroline - Karen Johanne - Johan Frederik Greisen - Johan Frederik - Thomas Prehn Clausen Greisen

  En ung Bodil Hauschildt - den 17. oktober 1888

                          Johan Frederik Greisen               Gine Marie Greisen  9. september 1890

   Kgl. Hoffotograf Bodil Hauschildt 1861 - 1951

Bodil Hauschildt startede i skolen hos Frøken Guldberg, hvis "Institut" lå i Hundegade. Som ung blev hun lærerinde i Farup Præstegård hos Pastor Høgsbro og senere hos Proprietær Tingleff i Vonsild.

 Her i Hundegade startede Bodil skolegangen ved Frk. Guldberg

Bodil Hauschildts første atelier i Allén ved den gamle Kirkegaard i Ribe. Den 1. januar 1890 overtog hun Frøken Bruuns fotografiske forretning og i 1896 byggede hun huset i Dagmarsgade og forsatte forretningen der.

                  Bodil Hauschildt foran kameraet i dette selvportræt fra ca. 1895

  Fotograf og kunstmaler Bodil Hauschildt i 1916, med fire af hendes malerier.

  Ved Bodil Hauschildts 50 års forretnings jubilæum bragte Ribe Folkeblad en støre artikel om hendes liv.

Da hun i 1908 fik udlængsel flyttede hun sit atelier til Clementsborg, på Clements Bro i Århus. Her gik en stor del af hendes arbejde tabt ved en brand. Efter en rejse til Rom vendte hun tilbage til Århus og forsatte forretningen indtil Telefonselskabet købte ejendommen på Clemens Bro, herefter vendte hun tilbage til Ribe. Det var i 1920.

 

Efter opholdet i Rom, hvor hun arbejdede for to fotografer, vendte hun hjem og ombyggede hun huset i Dagmarsgade i Ribe godt inspireret af det italienske.
Huset kan ses den dag i dag. Her fotograferet af Bodils assistent gennem hele livet Frk. Anne Bojsen.

Johan Frederik Greisen, her sammen med søsteren Inger Marie, fotograferet af svigerinde og moster Bodil Hauschildt på dennes tagterresse i Dagmarsgade i Ribe.

Bodil H's tagterrasse anes lige til højre på dette postkort fra Dagmarsgade, sendt den 24. august 1913.

Som det tydeligt ses har man mistet buen på  9 tallet i 1896 og huset er herved gjort 80 år ældre en det er.

 Dette billede er taget onsdag den 2. august 2006.

Bodil Hauschildt døde juleaften i 1951, 90 år gammel og lå begravet på Ribe Kirkegaard, hvor hendes gravsten i dag kan findes mellem de "bevaringsværdige" !

 

FT-1840 Ribe, Ribe, Ribe Købstad, Ribe Købstad, Grønnegade

Bach Møller                                  30                        Gift                                                  Vognmand
Martha Møller                               30                        Gift                                                  Hans Kone
Marie Møller                                  7                          Ugift                                                Deres Børn
Jess Møller                                    3                          Ugift                                                Deres Børn 
Anton Møller                                1                          Ugift                                                Deres Børn 
Marie Jeppesdatter                       19                        Ugift                                                Tjenestepige 
Sillas Ebbesen                              35                        Ugift                                                Tjenestekarl      

  

Uhrmager Mads Anton Miller (født Møller)     

Udklip fra bogen "Danske i Amerika" side 282, bind 1, udgivet i 1906

  Udklip fra bogen "Danske i Amerika" side 307-308, bind 1, udgivet i 1906

 

 Madam Miller, født den 09. oktober 1861, søster til Bodil Hauschildt.
Anne Bollette Marie, der i 1877 blev gift med Mads Anton Møller født den 14. maj 1839 i Ribe Domsogn.
Han var søn af Vognmand Hans Kragh Bech Møller og hustru Marthe Cathrine Madsen. Urmager Møller rejste til USA og i staten Visconsin, skiftede han til Miller.

                                                                                                               

Create Your Own Website With Webador